Cookies & Privacy Statement

I Den Kgl. Mønts persondatapolitik beskrives, hvordan Den Kgl. Mønt anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores webshop.

COOKIES PÅ DEN KGL. MØNTS WEBSHOP
Når du befinder dig på internettet, opstår der et "elektronisk spor", som viser, hvor du færdes på internettet. En cookie er en datafil, der midlertidigt bliver gemt på din harddisk og kan indeholde tekst og tal, fx datoer. Cookies er ikke programmer og indeholder ikke skadelige koder. Cookies medvirker til, at en hjemmeside kan gemme specifikke oplysninger hos dig som bruger. Det sker, så hjemmesiden kan genkende din computer og "huske" dine indstillinger, når du kommer tilbage. Almindelige cookies, som gemmes fra hjemmesiden, gemmes typisk fra den adresse, du kan se i browserens adresselinje.

Men en hjemmeside kan også indeholde oplysninger, som hentes fra andre adresser end den, der vises i browserens adresselinje. Det kan fx være søgefunktioner eller analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. Og det er på den måde, der kan gemmes cookies fra andre adresser via den hjemmeside du besøger – såkaldte tredjepartscookies.

Såkaldte session cookies gemmes kun i en browsersession (dvs. at de slettes, når besøget på hjemmesiden afsluttes ), mens andre gemmes i et nærmere defineret tidsrum og først slettes ved udløb (såkaldte persistent cookies). Læs mere om cookies på Nationalbanken.dk.

PERSONOPLYSNINGER
Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilke formål?

Når du besøger Den Kgl. Mønts webshop, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx din IP-adresse, sessionstid, hvornår og hvor lang tid du har været online, indholdet af din kurv, og hvilke sider du har besøgt ("who's on") med henblik på optimering og forbedring af hjemmesiden.

Når du bestiller varer på Den Kgl. Mønts hjemmeside eller telefonisk, registrerer vi de oplysninger, du afgiver, herunder dit navn, adresse, e-mailadresse og IP-adresse, i vores ordrebehandlingssystem. Formålet er at gennemføre din bestilling og til intern statistik.

Når du tilmelder dig vores abonnementsordning, registrerer vi i tillæg til de ovenstående oplysninger også dine betalingskortoplysninger, hvis du har valgt den betalingsform, der hedder "kortbetaling".

Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, registrerer vi de oplysninger, du har afgivet om e-mailadresse og abonnementsønsker. Formålet er at kunne sende dig vores nyhedsbrev. Enkelte medarbejdere hos Den Kgl. Mønt har adgang til en liste over tilmeldte for at hjælpe brugere, der har problemer med at slette tilmeldinger.

Hvad er grundlaget for indsamlingen af oplysningerne?
Behandlingen af dine oplysninger til optimering af hjemmesiden er nødvendig for at varetage vores myndighedsudøvelse og for at udføre en opgave i samfundets interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Behandlingen af de oplysninger, du afgiver til os i forbindelse med en bestilling af varer eller abonnementsordning, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Behandling af de oplysninger, du afgiver til os ved tilmelding til vores nyhedsservice, sker med dit samtykke i form af tilmeldingen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Modtagere af dine oplysninger
Vi overlader de oplysninger, vi behandler om dig i forbindelse med dine køb i webshoppen og eventuel tilmelding til abonnementsordningen, til vores databehandler, der hoster vores webshop. Derudover overlader vi de oplysninger, som du angiver ved tilmelding til vores nyhedsservice, til vores databehandler, der leverer vores nyhedsserviceløsning.

Vi videregiver relevante oplysninger til PostNord til brug for levering af dine varer. Derudover kan vi videregive relevante oplysninger til andre myndigheder eller virksomheder i forbindelse med sager om misbrug af kort. Oplysninger om de enkelte tilmeldinger til vores nyhedsservice videregives ikke.

Ved transmission af data anvendes SSL-certifikat.

Overførsel til modtagere i tredjelande
Vi overfører de oplysninger, du har angivet ved tilmelding til vores nyhedsservice, til vores databehandler, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, der er beliggende i USA.
Vi kan oplyse, at MailChimp har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA, der fastsætter databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger, som de tilsluttede virksomheder er forpligtede til at overholde. Du kan læse mere om, hvordan MailChimp behandler dine personoplysninger her

Sletning af personoplysninger
Oplysninger om besøgende på webshoppen ("who's on") bliver automatisk slettet efter tre dage.

Vi opbevarer dine oplysninger fra bestillinger i henhold til gældende lovgivning, herunder regnskabslovgivningen (fem år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2-årige reklamationsret), hvorefter vi sletter dine oplysninger.

Er du tilmeldt vores abonnementsordning, opbevarer vi dine kontakt- og betalingsoplysninger, indtil du opsiger abonnementet.

De oplysninger, du har afgivet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsservice, vil automatisk blive slettet, når du afmelder dig nyhedsservicen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i vores behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger.

Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandling af oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov. Det fremgår af persondataforordningens artikel 16, 17 og 18.

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine oplysninger i forbindelse med:

• at du køber en vare af os,
• at du tilmelder dig vores abonnementsordning, og
• at du giver samtykke til at modtage vores nyhedsbrev.

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 21 ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i givet fald træffe afgørelse om, hvorvidt din indsigelse er berettiget. Hvis det er tilfældet, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til modtagelse af nyhedsservice tilbage. Det kan du gøre via link i nyhedsmailen eller ved at kontakte dkm@nationalbanken.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetiltrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettigede til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Dataansvarlig
Danmarks Nationalbank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på:

Danmarks Nationalbank
Langelinie Allé 47
2100 København Ø
Telefon: +45 33 63 63 63
Mail: nationalbanken@nationalbanken.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde:

På e-mail: dpo@nationalbanken.dk
Ved brev: Danmarks Nationalbank, att.: Databeskyttelsesrådgiver, Langelinie Allé 47, 2100 København Ø.


Hvem kan du klage til?
Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i persondataforordningens artikel 77, stk. 1. Du kan kontakte Datatilsynet enten fra din digitale postkasse på www.borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller pr. brev til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se Datatilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF på www.eur-lex.eu.
Flueben

Varen er lagt i kurven